Název Jeep® a logo Jeep jsou registrované ochranné známky společnosti DaimlerChrysler Corporation. Logo Jeep Wrangler Club je vytvořeno a používáno na základě povolení společnosti DaimlerChrysler Corporation. Je ochrannou známkou Jeep Wrangler Clubu a je zakázáno jeho neoprávněné používání, kopírování a upravování.

social media